Η Λεμεσός στην πρώτη γραμμή! …ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ

Η Λεμεσός σήμερα ξεχωρίζει. Με σημαντικά έργα υποδομής πήρε για καλά το δρόμο της ανάπτυξης. Πρόκειται όμως για ένα συνεχή αγώνα, που απαιτεί συλλογική προσπάθεια, υποστηρίζει ο Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος αξιολογεί μια 5ετία δουλειάς με αξιοσημείωτες επιτυχίες, αλλά θέτει και τις προκλήσεις για τα μεγάλα που έρχονται: έγκαιρος και καλύτερος σχεδιασμός, τόλμη, σχέδιο και καινοτομία για να μπει η Λεμεσός στο χάρτη της Μεσογείου. Ο Γ. Αρμεύτης συνυπολογίζει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και εισηγείται ο Δήμος Λεμεσού να καταστεί ένας αυτοδύναμος πόλος ανάπτυξης, με ισχυρά δικά του οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία.
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η πατρίδα μας βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Κατά τη γνώμη μου, η συμβολή του Δήμου Λεμεσού, όπως και κάθε δημόσιας αρχής, θα πρέπει να είναι ενεργητική, με συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο σύνολο αλλά και σαφή αντίληψη της ανάγκης να γίνουμε πιο παραγωγικοί και πιο ανταγωνιστικοί. Μόνο έτσι θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και θα έχουμε πόρους και δυνάμεις για να κάνουμε έργα για τους πολίτες. Θεωρώ σημαντικούς τρεις άξονες πολιτικής και παραθέτω ορισμένα παραδείγματα:
· Μείωση λειτουργικών εξόδων, μεταξύ άλλων με την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Όπου αποδεδειγμένα μπορούν οι ιδιώτες να προσφέρουν υπηρεσίες γρηγορότερα, φθηνότερα και καλύτερα.
·         Αύξηση παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων με την αξιολόγηση του προσωπικού και επιβράβευση των ικανών, με την εξειδίκευση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και οπωσδήποτε με τη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
· Δημιουργία ουσιαστικών εισοδημάτων στον Δήμο όπως λ.χ. με την αξιοποίηση της περιουσίας Δήμου. Έχω καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου του Εναερίου. Πιστεύω στα μιχτά σχήματα συνεργασιών του Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα ώστε, όχι μόνο να αξιοποιείται περιουσία που «κάθεται» αλλά να γίνονται και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ο Δήμος Λεμεσού έχει μεγάλες επιτυχίες ως προς την περίληψή του σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία με περίπου 50εκ.ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν:
· Ανάπλαση Κέντρου Πόλης
· Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη
· Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού (επίχωση)
· Ανακαίνιση Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου.
Η μεγάλη αυτή προσπάθεια να αντληθούν ευρωπαϊκοί πόροι ανέδειξε τις δυνατότητές μας, το κύρος και την αξιοπιστία μας. Υπήρξαν ορισμένες αναγκαστικές επιλογές, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τα μεγάλα έργα που έρχονται την περίοδο των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014 – 2020. Ειδικά για το έργο της ανάπλασης του κέντρου της πόλης έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα και κάποια δυσφορία από τους συμπολίτες μας για την ποιότητα του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των εργασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει το σχεδιασμό σε ομάδα Μελετητών που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό εντός του δήμου, με το σκεπτικό ότι έπρεπε να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες για προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Κερδίσαμε χρόνο, ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε ενωρίτερα, τα έργα ωρίμασαν και έτυχαν έγκρισης από την κυπριακή κυβέρνηση και επιλέξιμα από την ΕΕ. Η εμπειρία δείχνει ότι το όφελος ήταν μεγάλο, ενώ τα λάθη και οι παραλείψεις στο μέλλον μπορούν να περιοριστούν. Π.χ. θα μπορούσαν να γίνουν  περισσότερες πεζοδρομοποιήσεις, πλατύτερα πεζοδρόμια, πιο καινοτόμες λύσεις στην χρήση και συνδυασμό των υλικών, καλύτερη διαχείριση των όμβριων, πιο ευφάνταστες ιδεές για στέγαστρα κλπ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Προσωπικά στήριξα ένθερμα την διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και σε δημόσιες τοποθετήσεις μου. Πιστεύω ότι για έργα σημαντικά για την πόλη που γίνονται κάθε 30 χρόνια, θα πρέπει να ενεργούμε και να σχεδιάζουμε έγκαιρα, με σύγχρονους όρους. Έτσι θα αποφύγουμε πειραματισμούς και τσαπατσουλιές. Τα έργα να γίνονται μελετημένα για να μπορούν να έχουν μεγάλο ανταποδοτικό όφελος και νέα προστιθέμενη αξία για την πόλη. Πιστεύω ότι έτσι θα ενεργούμε στο εξής.
Τώρα η έγνοια μας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων τόσο στη μέγιστη δυνατή ποιότητα, με αιτιολογημένη δαπάνη κόστος και εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Είμαστε ακόμη στο 1/3 της προσπάθειας.
Θα συνιστούσα, παράλληλα, στους συμπολίτες μου υπομονή. Δεν εννοείται εκτέλεση έργων στην καρδιά της πόλης χωρίς ταλαιπωρία. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και συλλογικά για να εξευρεθούν και οι λύσεις για να ξεπερασθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις, έστω προσωρινές, στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
 
Η Λεμεσός πρωτοπορεί στα έργα υποδομής και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Όμως τα έργα συνεπάγονται υψηλές δαπάνες που πρέπει να επιστρέφουν έσοδα, θέσεις εργασίας και ποιότητα ζωής. Δηλαδή να είναι έργα βιώσιμα, που υπηρετούν τις αρχές της αειφορίας.  Συνεπώς δεν ισχύει «έργα, ό,τι και όπου να’ ναι». Θεωρώ ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τη χωροθέτηση του Συνεδριακού Κέντρου Λεμεσού λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που συμβαίνουν και τα νέα δεδομένα, όπως:
· Tα προβλήματα και η πίεση των δημοσίων οικονομικών.
· Χάθηκε το ορόσημο του 2012 για την προεδρία της ΕΕ
· Ξεκίνησε η εκπόνηση της Μελέτης για το Σχέδιο Περιοχής μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού.
· Τα έργα σε παλαιό λιμάνι και μαρίνα εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και σε 2 χρόνια ολοκληρώνονται.
Θεωρώ ότι εάν γίνει προσεκτική ανάλυση των πιο πάνω θα αντιληφθεί κανείς ότι ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός για την δημιουργία του Συνεδριακού στο συγκεκριμένο τεμάχιο που έχει χωροθετηθεί, αφού:
· Το κράτος δεν έχει λεφτά για τέτοιου είδους απαλλοτριώσεις.
· Έχουν εισαχθεί νέα ορόσημα και περιοχές ανάπτυξης.
· Ο χώρος που έχει επιλεγεί δημιουργεί προβλήματα στις νέες αναπτύξεις και στο κυκλοφοριακό της πόλης και η περιοχή θα είναι εργοτάξιο για ακόμη 3 χρόνια.
· Δημιουργούνται, εγώ λέω και επιβάλλεται να δημιουργηθούν, νέες δυναμικές δυτικότερα της πόλης.
Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ: ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέα χωροθέτηση του Συνεδριακού δίπλα από το Καρνάγιο.
· Η κυκλοφοριακή μελέτη στην αρχική θέση έδειξε ορισμένα θετικά αποτελέσματα. Η προτεινόμενη χωροθέτηση είναι ακόμα πιο ευνοϊκή.
· Ο τρόπος ανάπτυξης του τεμαχίου για τη νέα χωροθέτηση θα πρέπει να είναι παρόμοιος με την μαρίνα: ΒΟΤ ή ένα παρόμοιο εταιρικό σχήμα ώστε το δημόσιο να μη ξοδέψει λεφτά.
· Το συνεδριακό είναι εμβληματικό έργο για μια πόλη και πρέπει να είναι στο μέτωπο της θάλασσας. Θα μπορούσε να αποτελεί ένα τοπόσημο της Λεμεσού
· Το έργο θα είναι βιώσιμο εάν επιτραπεί παρεμφερής ανάπτυξη πχ ξενοδοχείο αστικού τύπου στο νερό. Εισηγούμαι να εντάσσεται στην λογική και στο concept του Limassol Branding Project.
· To Συνεδριακό θα ενίσχυε πιο αποτελεσματικά την υποψηφιότητα της πόλης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017 με ιδιαίτερη αναφορά στο υγρό στοιχείο («culture by the sea»)
MASTER PLAN
Η συμμετοχή του στα κοινά ήταν μια συνειδητή επιλογή μου να γίνω μέρος του συλλογικής προσπάθειας για την πόλη μας. Στα 5 χρόνια είχα τη μοναδική ευκαιρία να εργαστώ μαζί με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με άλλους δήμους, να αποκτήσω εμπειρίες και να τις συνδυάσω με τις δικές μου γνώσεις. Νιώθω πολύ ικανοποιημένος που ένας κορυφαίος προσωπικός μου στόχος στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Δήμου σήμερα περνά στη φάση της υλοποίησης: Το Master Plan για τον πολεοδομικό σχεδιασμό μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού. Η περιοχή αυτή θα καθορίσει πόσο μπορεί η Λεμεσός να εξελιχθεί στα χρόνια που έρχονται, με νέους όρους και προδιαγραφές όπως αξίζει σε μια παραθαλάσσια πόλη που θέλει να ξεχωρίσει, όχι απλά ως η πιο υποσχόμενη πόλη της Κύπρου, αλλά και μια από τις πιο ξεχωριστές της Μεσογείου.
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ
Μια απλή ιδέα, σε χαμηλότερης εμβέλειας δραστηριότητα γίνεται επίσης πραγματικότητα. Συνομιλώντας με ανθρώπους της θάλασσας έγινε η αφορμή να ξεκινήσουν οι διεργασίες, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δήμου,για την δημιουργία τεχνητού υφάλου στον κόλπο της Λεμεσού ανατολικά των δημοτικών ορίων εκεί που σταματά το αγκυροβόλιο. Ο τεχνητός ύφαλος θα βοηθήσει τόσο στον εμπλουτισμό της θαλάσσιας ζωής και στην αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων στον κόλπο της Λεμεσού και όσο στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Με την στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ξεκινά η διαδικασία για επιλογή οίκου που θα εκπονήσει περιβαλλοντική μελέτη χωροθέτησης και ελπίζω τέλος του 2012 να ολοκληρωθεί το έργο.

 

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ