Δημαρχιακές Εκλογές: Να κερδίσουμε ξανά τον πολίτη

Του Γιάννη Αρμεύτη, Δημοτικού Συμβούλου ΔΗΚΟ Λεμεσού
Η περίοδος που περνάμε χαρακτηρίζεται από μια οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση με έντονα τα σημάδια αδιέξοδων επιλογών. Η τραγωδία στην ναυτική βάση στο Μαρί εξελίχθηκε σε μείζον ζήτημα τριβής ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και δικαίως ανάγκασε το ΔΗΚΟ να αποχωρήσει από την κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια, ζητώντας την ανάληψη των συγκεκριμένων πολιτικών ευθυνών.

Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, καθώς και οι διαχρονικές αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, παραπέμπουν ανησυχητικά στη σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τη πολιτική. Πολλοί είναι απογοητευμένοι, απαξιούν το δημόσιο βίο και στρέφονται προς την ιδιώτευση. Όσο ένα κομμάτι της κοινωνίας μπαίνει στις ατέρμονες πολιτικές αναμετρήσεις που διαποτίζονται από φανατισμό και ακρότητα, ένα άλλο εξίσου μεγάλο, απομακρύνεται και σιωπά. Μπορεί λοιπόν, τα κόμματα να «κερδίζουν» στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά ολοένα και περισσότεροι πολίτες θα απέχουν και θα κλείνουν τα αυτιά και τα μάτια τους.

Τα πρώτα σημάδια αυτού του φαινομένου φάνηκαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και πολύ πιθανόν να επαναληφθούν με μεγαλύτερη ένταση στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Νιώθω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να δούμε τα πράγματα αφετηριακά και να δράσουμε ώστε να κερδίσουμε τους πολίτες. Οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης τον Δεκέμβριο, είναι κατά την άποψή μου μια δυνατή ευκαιρία να βάλουμε μπροστά στους πολίτες συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις που θα αναστρέψουν το υφιστάμενο κλίμα πολιτικής παρακμής. Να μιλήσουμε με καθαρό μυαλό για την ανάγκη να αλλάξουμε πορεία προτάσσοντας αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την αξιοκρατία.

Παραθέτω τις σκέψεις μου από την ενεργό ανάμειξη μου στα κοινά και την σχετική εμπειρία που απέκτησα ως δημοτικός σύμβουλος του ΔΗ.ΚΟ. στο Δήμο Λεμεσού.

Πρώτον: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για αυστηρή κομματική πολιτική. Τα προβλήματα του Δήμου έχουν μόνο ένα χρώμα, το τοπικό και μία ανάγκη, να επιλυθούν. Κατά συνέπεια μια μεταρρυθμιστική τομή είναι να υιοθετήσουμε την οριζόντια ψηφοφορία στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Να δώσουμε στον πολίτη τη δύναμη να επιλέγει τους καλύτερους από όλους τους συνδιασμούς, να ενθαρυνθούν αξιόλογοι συμπολίτες μας να συμμετάσχουν και να ενισχύσουν ποιοτικά τις προτάσεις των πολιτικών χώρων.

Δεύτερον: Πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται να ενεργήσει με περισσότερη σύνεση και ορθολογισμό. Δοκιμασμένες θετικές εμπειρίες στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας προσφέρουν λύσεις και δεν πρέπει να χάνουμε άσκοπα τον καιρό μας σε ιδεολογικού τύπου συζητήσεις. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη το κράτος να γίνει πιο μικρό, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό με σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.

Τρίτον: Οι Δήμοι είναι κομμάτι του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αποστολή να ανταποκριθούν καλύτερα και με περισσότερη ποιότητα στο πιο χαμηλό επίπεδο διακυβέρνησης, δίπλα στον πολίτη. Εισηγούμαι την καθιέρωση σύγχρονων κανόνων καλής διακυβέρνησης, με διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και την εφαρμογή αξιοκρατικών κριτιρίων στους διορισμούς και τις προαγωγές των υπηρεσιακών στελεχών. Ένα θεσμικά ανεξάρτητο όργανο, με αυξημένες διοικητικές ευθύνες, μπορεί να αναλάβει αυτή την αποστολή. Οι αιρετοί να περιοριστούν στην πολιτική δράση και τον έλεγχο εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων.

Γνωρίζω ότι η άσκηση της εξουσίας έχει συνδεθεί ασφυκτικά με τις διάφορες μορφές αναξιοκρατίας και του ρουσφετιού. Θα χρειαστεί χρόνος για να αναστραφεί το φαινόμενο αυτό και να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική κουλτούρα. Στο Δήμο Λεμεσού όμως, μπορούμε να βρούμε αυτή την ποιοτική συνεννόηση και να χαράξουμε μια νέα πορεία – παράδειγμα για το δημόσιο βίο.

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ