ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
 
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Ανδρέας Λαός, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Αδάμος Κόμπος, Μέλος
Ευγένιος Χαμπουλάς, παρατηρητής
Απόντες
 
Μιχάλης Βασιλείου, Μέλος
Θέμα 1oν:  Σχεδιασμός οδικού δικτύου στην οδό Ευαγόρα Λανίτη με την συμβολή της οδού 1ης Απριλίου για αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την πρόσβαση ιδιοκτητών προς τις οικίες τους.
OΔημοτικός Μηχανικός επεξήγησε το δευτερεύον οδικό δίκτυο της περιοχής και ενημέρωσε ότι ο οδικό δίκτυο θα κατασκευασθεί με την υλοποίηση των παρακείμενων αναπτύξεων. Το πρόβλημα της πρόσβασης από παρακείμενους ιδιοκτήτες γης θα υλοποιηθεί με την υλοποίηση του οδικού δικτύου.
Θέμα 2ον:    Σχεδιασμός οδικού δικτύου για μελλοντική όδευση δρόμου από το Λύκειο της Αγίας Φύλας προς τον βόρειο παρακαμπτήριο. (οδός Αντώνη Σαμαράκη).
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε ότι η οδός Αντώνη Σαμαράκη είναι δρόμος πλάτους 13μ. (42 πόδια) που δημοσιεύθηκε  με το Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού και  αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του δρόμου πρωταρχικής σημασίας τεσσάρων (4) λωρίδων κυκλοφορίας που ενώνει την περιοχή από τα Πολεμίδια μέχρι την Γερμασόγεια και είναι παράλληλος του παρακαμπτηρίου δρόμου Λεμεσού Λευκωσίας. Ανέφερε ότι ζητήθηκε παλαιότερα από το Δήμο Λεμεσού ο συγκεκριμένος δρόμος να γίνει πολεοδομικό έργο αλλά το αίτημα απορρίφθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Επεξήγησε  επίσης ότι μικροπροβλήματα που πηγάζουν από την όδευση θα επιλυθούν με την υποβολή των αιτήσεων σε διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα.
Η Επιτροπή αποφάσισε όπως γίνει προσπάθεια προσέγγισης των παρακείμενων ιδιοκτητών ούτως ώστε να συγκατατεθούν για παραχώρηση της γης τους και εάν επιτευχθεί η συγκατάθεση τότε να μελετηθεί πιθανόν θέμα κατασκευής του δρόμου.
 
 
Θέμα 3ον:    Σχεδιασμός οδικών δικτύων σε περιοχές που έχουν ενταχθεί εντός οικιστικών ζωνών.
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο σχεδιασμός του δευτερεύοντος οδικού δικτύου σε όσες περιοχές έχουν ενταχθεί εντός οικιστικών ζωνών υπάρχει ήδη στα σχέδια της υπηρεσίας και σε περιπτώσει  υποβολής αίτησης για διαχωρισμό γης σε οικόπεδα η υπηρεσία είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους οποιουσδήποτε αιτητές.
Θέμα4ον:     Eνημέρωση για τον κάθετο δρόμο  της Αγίας Φύλας (οδός Ανδρέα Παπανδρέου).
Ο Δημοτικός Μηχανικός επεξήγησε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος ξεκινά από την συμβολή με την οδό Ευαγόρα Λανίτη παρά τα γραφεία της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, παρακάμπτει το χωριό και καταλήγει περίπου πριν την βιοτεχνική  ζώνη στα σύνορα μας με το χωριό της Παλώδιας. Ανέφερε ότι με την  διοχέτευση της κυκλοφορίας από το ύψος του χωριού Παραμύθας προς την οδό Γιάννου Κρανιδιώτη (σχεδιασμός από Δημόσια ΄Εργα) ο Δήμος Λεμεσού εισηγήθηκε την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου από τέσσερις (4) λωρίδες σε δύο (2) διατηρώντας όμως το πλάτος 24 μέτρων. Παράλληλα ανέφερε ότι ο Δήμος Λεμεσού ετοίμασε πρόταση προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για μελέτη κατασκευής δρόμου δύο λωρίδων κυκλοφορίας επί του οποίου θα περιλαμβάνει ανοικτό αυλάκι (λόγω του γεγονότος ότι μεγάλο τμήμα του δρόμου εφάπτεται υφιστάμενου ποταμού) πεζοδρόμια, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Αναμένεται να συζητηθεί από κοινού με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος η πρόταση του Δημοτικού Μηχανικού. 
Η Επιτροπή εισηγήθηκε όπως ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν διαβήματα προς επίσπευση της συγκεκριμένης πρότασης.
Θέμα 5ον:    Διάφορα.

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ