ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Ανδρέας Λαός, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Μιχάλης Βασιλείου, Μέλος
Αδάμος Κόμπος, Μέλος
Παρακαθήμενοι
Αντώνης Χαραλάμπους, Δημοτικός Μηχανικός
Χρίστος Ευσταθιάδης, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας
Χαρούλα Δημητριάδου, Β.Γραμματειακός Λειτουργός
Θέμα 1oν:   Bράβευση Αναπτύξεων στην πόλη.
 
Oκ. Αρμεύτης ανέφερε ότι σκοπός είναι τα βραβεία να απονέμονται από το Δήμο Λεμεσού κάθε τρία χρόνια για νέες αδειούχες αναπτύξεις, οι οποίες θα ξεχωρίζουν  όχι μόνο ως την αρχιτεκτονική αλλά  και ως προς την επιχειρηματικότητα.
Βασικός στόχος του θεσμού είναι η δημόσια αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμάτων των έργων που προωθούν την επιχειρηματικότητα στην Λεμεσό. Τα βασικά κριτήρια θα είναι οικονομικά, κοινωνικά, η ποιότητα της αρχιτεκτονικής (λειτουργία, κατασκευή, αισθητική), περιβαλλοντικά.
Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν τα εξής: τα βραβεία θα απονέμονται μόνο για τελειωμένες μεμονωμένες οικοδομές ή συμπλέγματα οικοδομών ή άλλες αναπτύξεις  που κρίνονται ως εξαίρετα στο είδος τους ανεξάρτητα μεγέθους, τύπου και κόστους κατασκευής  που βρίσκονται στο Δήμο Λεμεσού.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα δικαιούνται  έργα που συμπληρώθηκαν στην χρονική περίοδο των τελευταίων πέντε χρόνων. Θα βραβεύονται αποκλειστικά οι αναπτύξεις που έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και που καλύπτονται με άδεια οικοδομής.  Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν έργα που υλοποιήθηκαν στην Λεμεσό, τόσο στον ιδιωτικό τόσο και στο δημόσιο τομέα από εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ αρχιτέκτονες. Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του έργου με την σύμφωνη γνώμη των μελετητών.
Το 1ον βραβείο θα είναι €1500, 2ον βραβείο θα είναι €1000, και 3ον βραβείο €500.
 
Η βράβευση θα γίνει πριν από  το τέλος του χρόνου σε ειδική τελετή, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν αργότερα.
Η Κριτική Επιτροπή δεν θα έχει υποχρέωση να απονέμει όλα τα βραβεία σε περίπτωση που δεν θα υπάρξουν αξιόλογες συμμετοχές, και αν κρίνει ότι υπάρχουν αξιόλογες μελέτες θα δοθούν «εύφημες μνείες».
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής και θα αποτελείται από τους πιο κάτω:
·        Δήμαρχο ή εκπρόσωπο του
·        Εκπρόσωπο του ΤΕΠΑΚ.
·        Πρόεδρο του ΕΒΕΛ .
·        Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουρισμού και τρία μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 
Θέμα 2ον:     Προεπιλογή συνοικιακών οδών για προώθηση μελέτης αναβάθμισης.
Η προεπιλογή των συνοικιακών δρόμων θα γίνει με σκοπό την πιλοτική    ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση. Τα κριτήρια για την επιλογή θα είναι:
a)     Δρόμοι που έχουν μεγάλη κίνηση σε πεζούς.
β) Δρόμοι που γειτνιάζουν με σχολεία.
΄Εχουν επιλεγεί τρεις περιοχές η α) περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα – Ζακάκι, β)
Aπόστολος Ανδρέας, γ) Αγίου Νικολάου.
΄Εγινε εισήγηση όπως επιλεγεί και η περιοχή Καψάλου.
Θέμα 3ον:    Βελτίωση όψεων κτιρίων.
Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται όπως ο Δήμος κάνει κατάλληλες ενέργειες ώστε να ωθήσει τους  ιδιοκτήτες σε πολυκατοικίες στο κέντρο της πόλης π.χ. οδού Ανεξαρτησίας, κόμβου Αγίου Νικολάου  οι οποίες χρήζουν άμεση βελτίωση των όψεων τους, να αποκρύψουν τα κλιματιστικά, τα καλώδια να αφαιρέσουν πινακίδες κλπ.
Θέμα 4ον:    Eπιτόπια επίσκεψη σε μεγάλα έργα που εκτελεί ο Δήμος Λεμεσού.
Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται όπως γίνουν δύο επιτόπιες επισκέψεις η πρώτη την 1η Ιουλίου και η δεύτερη 8 Ιουλίου, καθώς και στο εργοτάξιο της Μαρίνας Λεμεσού σ τα μεγάλα έργα που εκτελεί ο Δήμος Λεμεσού.
Η πρόσκληση να απευθυνθεί και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γιάννης Αρμεύτης
Πρόεδρος
…/χδ

 

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ