ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
 
Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γιαννάκης Θωμά, Πρόεδρος Επιτροπής Τροχαίας & Κυκλοφοριακών Θεμάτων
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Σάββα Στούππας, Μέλος
Απόντες
 
΄Αριστος Αριστείδου, Μέλος
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Τάσος Τσαππαρέλας, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Πέρσα Παπαϊωάννου, Μέλος
Σπύρος Σπύρου, Μέλος
Χρίστος Χωματάς, Μέλος
Αδάμος Κόμπος, Μέλος
Παρακαθήμενοι
 
Αντώνης Χαραλάμπους, Δημοτικός Μηχανικός
Χρίστος Ευσταθιάδης, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας
Χαρούλα Δημητριάδου, Β. Γραμματειακός Λειτουργός
Θέμα: Ρυθμιστικό σχέδιο Γρίβα Διγενή.
Ο κ. Χαραλάμπους ανάλαβε να ενημερώσει την Επιτροπή για το σχέδιο με τις εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και τις παρατηρήσεις που έκαναν ως υπηρεσία (Αντώνης Χαραλάμπους, Κοραλία Μασούρα, Χρίστος Ευσταθιάδης).
1.     Στο ρυθμιστικό σχέδιο κατασκευάζεται διαχωριστική νησίδα σε όλο το μήκος της οδού πλάτους 1,00μ. εξαιρουμένων των περιοχών που τοποθετούνται φώτα τροχαίας και στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Αγίου Νικολάου μέχρι την συμβολή με την οδό Μασσαλιώτισσας.
2.     Κατασκευάζονται φωτοελεγχόμενες συμβολές στην οδό Λάμπρου Πορφύρα και στην οδό Χρίστου Κέλλη.
3.     Στη συμβολή της οδού Χρίστου Κέλλη με την οδό Κυθήρων/Τειρεσίου κατασκευάζεται κυκλικός κόμβος.
Επίσης για την διαχείριση της κυκλοφορίας γύρω από την οδό Χρίστου Κέλλη προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
(a)             Στη συμβολή της οδού Χρίστου Οικονομίδη με την οδό Χρίστου
Κέλλη απαγορεύονται οι δεξιόστροφες κινήσεις τόσο από ανατολικά όσο και από δυτικά και στην οδό Χρίστου Κέλλη γίνεται ζωγραφιστή νησίδα.
(β)     Ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Κυθήρων και Τειρεσίου διανοίγεται και τμήμα της οδού Παύλου Καραολίδη νότια της οδού Κυθήρων κλείνει με guldesac  (aδιέξοδο με επαναστροφή).
4. ΄Εχουν ελεγχθεί οι εκδοθείσες άδειες για τα κτίρια στη βόρεια πλευρά του δρόμου μεταξύ των οδών Ομήρου και Μασσαλιώτισσας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκδοθεί άδειες με όρο την παραχώρηση ρυμοτομίας πλην του τεμαχίου 632 η ρυμοτομία του οποίου ήδη αφαιρέθηκε και παραχωρήθηκε.
΄Ως εκ τούτου στα τεμάχια 500, 501, 502, 505, 506, 508, 509, 510 και 511 του Φ/Σχ. 54/59.1.1 υπάρχει σοβαρός επηρεασμός με τις απαλλοτριώσει και κατεδαφίσεις κτιρίων.
5.     Γίνεται χωροθέτηση παρόδιων χώρων στάθμευσης όπου ο σχεδιασμός το επιτρέπει κατά μήκος του δρόμου. Επιπλέον στην οδό Καλυψούς, ανατολικά του κρησφύγετου, δημιουργούνται σε όλο το μήκος του δρόμου. Επιπλέον στην οδό Καλυψούς, ανατολικά του κρησφύγετο, δημιουργούνται σε όλο το μήκος παρόδιοι χώροι στάθμευσης.
6. Τα πεζοδρόμια είναι γενικά πλάτους 2,50μ. και οι λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,30μ.
6.     Ο κυκλικός κόμβος Αγίου Νικολάου φαίνεται να μην επηρεάζεται και να επανεξεταστεί με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Βάσει όλων των πιο πάνω εισηγήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως το Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού έκανε τις πιο κάτω εισηγήσεις:
a)                Στα τεμάχια 271 και 272 του Φ/Σχ. 59/51.4.IV (άδεια οικόπεδα νότια στην οδό Γρίβα Διγενή μεταξύ των οδών Χρίστου Κέλλη και Χρίστου Οικονομίδη) χωροθετηθούν παρόδιοι χώροι στάθμευσης με περαιτέρω ρυμοτομία.
β)      Στα τεμάχια 238 και 264 (δυτικά της οδού Χρίστου Κέλλη) να εξεταστεί η πιθανότητα χωροθέτησης παρόδιων χώρων στάθμευσης καθώς διαφαίνεται να υπάρχει περιθώριο.
γ)      Στο τεμάχιο 599 του Φ/Σχ. 58/51.4.ΙΙΙ (άδειο τεμάχιο βόρεια στην οδό Γρίβα Διγενή δυτικά της οδού Ξενοφώντος Φαρμακίδη) να χωροθετηθούν παρόδιοι χώροι στάθμευσης με περαιτέρω ρυμοτομία.
δ)      Στο τεμάχιο 587 του Φ/Σχ. 54/51.4.ΙΙΙ (εκκλησία αγίου Νικολάου) να αυξηθούν οι χώροι στάθμευσης προς τα ανατολικά.
ε)      Η διαχωριστική νησίδα μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της οδού Μασσαλιώτισσας να στενέψει από τα 4,00 στα 2,00μ. και ίσως και λιγότερο ώστε να δημιουργηθούν παρόδιοι χώροι στάθμευσης στη βόρεια πλευρά του δρόμου.
         Ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως μειωθεί η διαχωριστική νησίδα στο 1μ. και να εξεταστεί το θέμα χωροθέτησης παρόδιων χώρων στάθμευσης εκατέρωθεν.
Στ)    Να γίνει επανέλεγχος από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της δημοσιευμένης ρυμοτομίας εν σχέση με το ρυθμιστικό σχέδιο και εάν χρειάζεται περαιτέρω ρυμοτομία να δημοσιευθεί άμεσα.
ζ)      Το τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ προς τον Εναέριο να παραμείνει ως έχει και να επανεξεταστεί με το ρυθμιστικό σχέδιο της Λεωφόρου Μακαρίου ως επίσης και ο κυκλικός κόμβος. Η Επιτροπή εισηγείται το θέμα χωροθέτησης παρόδιων χώρων στάθμευσης.
Θέμα 2ον:         Παρουσίαση εναέριας γέφυρας στην παραλιακή λεωφόρο ως η πρόταση της εταιρείας OlympicResidence.
 Δεν υπάρχει πλάτος για ανάπηρους ούτε χώρος για ανελκυστήρα. Είναι μια συμβατή κατασκευή με γυάλινο προστατευτικό. Το στηθαίο είναι γυάλινο με μεταλλική κατασκευή η οποία ντύνεται. Οι μελετητές είναι διατεθειμένοι να σχεδιάσουν ότι τους ζητήσει ο Δήμος.
Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγήθηκε ότι το σχέδιο πρέπει να είναι ψηλότερης αρχιτεκτονικής κατασκευής. Ζητούν όπως γίνει μια πιο ωραία και λεπτή κατασκευή.
Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως οι παρευρισκόμενοι έχουν συνάντηση με τον μελετητή κον Πανίκο Παπαδόπουλου για να του εξηγήσουν  ακριβώς πως πρέπει να είναι η γέφυρα.
Γιάννης Αρμεύτης                                                      Γιαννάκης Θωμά
Πρόεδρος                                                                 Πρόεδρος
../χδ

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ