ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Aδάμος Κόμπος, Μέλος
Μιχάλης Καλογερόπουλος, Μέλος
Σπύρος Σπύρου, Μέλος
Απόντες
΄Αριστος Αριστείδου, Μέλος
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μέλος
Τάσος Τσαππαρέλλας, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Παρακαθήμενοι
 
Αντώνης Χαραλάμπους, Δημοτικός Μηχανικός
Χρίστος Ευθυμιάδης, Εκτελεστικός Μηχανικός
Χριστίνα Χρίστου, Νομικός Λειτουργός
Χαρούλα Δημητριάδου, Β.Γραμματειακός Λειτουργός
Θέματα:
 
1ον:    Συζήτηση για την πολιτική τοποθέτησης κλιματιστικών επί των όψεων των κτιρίων.
Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι το πιο πάνω θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να συζητηθεί η πολιτική που θα ακολουθήσει ο Δήμος Λεμεσού όσον αφορά την τοποθέτηση κλιματιστικών επί των όψεων των κτιρίων.   Το θέμα δεν αφορά μόνο την αισθητική πλευρά, την οπτική ρύπανση αλλά και από πρακτικής πλευράς είναι πολύ άσχημο να στάζουν νερά πάνω στους περαστικούς, διότι τα περισσότερα κτίρια είναι κτισμένα επί της οικοδομικής γραμμής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται κυρίως επί της οδού Ανεξαρτησίας, στον Πεντάδρομο, και στο κέντρο της Περιοχή Κέντρου Πόλης. Το πρόβλημα δημιουργείται από τα παλιά κτίρια γιατί υπάρχει νομοθεσία για τις νέες οικοδομές. Πως μπορούμε να διορθώσουμε τα υφιστάμενα κτίρια.
Η κα Χρίστου ανέφερε ότι μπορεί να ασκηθεί πίεση και να παρθούν μέτρα για το σκοπό αυτό.   Υπάρχουν κίνητρα μέσω της νομοθεσίας είτε να κινηθούν αγωγές εφόσον κάποια κτίρια δεν έχουν άδειες οικοδομής κλπ. ώστε να υποχρεώνεις τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν.
Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός του Δήμου δηλ. να λειτουργήσει ως τιμωρός αλλά να βρούμε τρόπους και κίνητρα που να δίνουν την ευχέρεια οι ίδιοι να θέλουν να καλυτερεύσουν τις όψεις των κτιρίων τους.
Ο κ. Χαραλάμπους πληροφοριακά ανέφερε ότι ο κ. Χρίστος Ευσταθιάδης αναλαμβάνει γραμματέας της Επιτροπής στην θέση της κας Κοραλίας Μασούρας. Στην συνέχεια είπε ότι από το 2007 έχει εγκριθεί η νομοθεσία που αφορά την κατάθεση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Το 2009 εγκρίθηκε η νομοθεσία για την κατάθεση  μελέτης θερμομόνωσης. Αυτό είναι μέρος της άδειας οικοδομής είτε είναι στην ΠΕΧ (περιοχή ειδικού χαρακτήρα) είτε στην πυκνοκατοικημένη περιοχή ή σε ότι αφορά το κέντρο της πόλης και στον παραλιακό δρόμο. Δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα και στα εστιατόρια, ή τα σουβλιντζίδικα που χρησιμοποιούν μεγάλες φιάλες υγραερίου έξω στην αυλή, είτε κομπρεσόρους, ή υδροροές ή φουγάρα. Υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια πάνω στους τοίχους. Η ΑΗΚ τα προστατεύει τα δικά της καλώδια. Δυστυχώς πέραν την νομοθεσίας που υπάρχει δεν ακολουθούν πάντα τις διαδικασίες. Οι μελέτες για τα ηλεκτρομηχανολογικά έχουν εφαρμοστεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Λευκωσία χωρίς να υπάρχει νομοθεσία.   Το θέμα με τις υδρορροές έχει επιλυθεί εκεί που λειτουργεί το ΣΑΛΑ.
Πρέπει να γίνει με διαφημιστική προβολή όσον αφορά το θέμα των οικονομικών κινήτρων. Στην ΠΕΧ το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει μέχρι και €3.500 οικονομική βοήθεια για την χρησιμοποίηση κάποιων συγκεκριμένων υλικών. Να γίνει ενημέρωση του κοινού μέσω του ΕΤΕΚ. Στο κέντρο της πόλη είναι εύκολο να γίνει εκστρατεία από σπίτι σε σπίτι. Οι πολεοδομικές αρχές δεν έχουν εξουσία να δίνουν κίνητρα.
Ο κ. Αρμεύτης ρώτησε εάν υπάρχει παρανομία για τις υφιστάμενες οικοδομές.
Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε όχι διότι πρόκειται για παλιές άδειες.
Η κα Χρίστου είπε ότι με βάση των Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο κάτω από το θέμα της οχληρίας μπορούμε να κινηθούμε νομικά με βάση το άρθρο 124, π.χ εάν υπάρχει παρακώλυση της κυκλοφορίας μπορούμε να εκδώσουμε και εξώδικο.
Ο κ. Καρεκλάς ανέφερε ότι το πρόβλημα με τα κλιματιστικά το δημιουργούν τα διάφορα γραφεία και όχι τα καταστήματα. Δεν μπορούμε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διέρχονται οι καταστηματάρχες να ερχόμαστε να τους δίνουμε και εξώδικα για αυτό το λόγο.
Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι πρέπει να καθοριστεί πολιτική για την τοποθέτηση κλιματιστικών και δεν μιλούμε μόνο για το κέντρο.
Ο κ. Σπύρου ανέφερε ότι μπορεί να επιλυθεί αυτό το θέμα όχι με νομικά μέτρα αλλά με σωστό προγραμματισμό και σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία. Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και νομικά μέτρα εάν καθορίσουμε πολιτική να γίνει συνδυασμός κινήτρων με φάσεις εφαρμογής σε πιλοτικό πρόγραμμα σε κάποιες περιοχές. Τα κίνητρα θα έχουν διάρκεια να τους δώσουμε κάποια χρονική διάρκεια. Μπορούμε σε συνεργασία με το Ταμιευτήριο Λεμεσού να γίνει κάποια δανειοδότηση και θα είναι πιο εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουμε κάποια κίνητρα μετά όμως δεν θα δείξουμε πλέον άλλη ανοχή.
Ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στο κέντρο της πόλης πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα ήταν καλό να γίνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα τουλάχιστον για τα κλιματιστικά. Το πρόβλημα δημιουργείται από τα γραφεία και όχι από τα καταστήματα. Είναι καλύτερα να δώσουμε κίνητρα να τους αποδείξουμε ότι γίνεται προς το συμφέρον τους και να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται.
Ο κ. Ψαράς συμφωνεί με την χάραξη πολιτικής για τις νέες οικοδομές και θα ήταν καλό να δοθούν κίνητρα για τις παλιές οικοδομές.
Ο κ. Καρεκλάς συμφωνεί με την εισήγηση χάραξης πολιτικής αλλά και για τις παλιές οικοδομές πέραν των κλιματιστικών υπάρχουν και τα σκουριασμένα κάγκελά, αντικείμενα επί των όψεων δηλ. να γίνεται μια συνολική συντήρηση των όψεων. Η παρουσία των περιστεριών δημιουργεί ασχήμια στις προσόψεις των κτιρίων και πρέπει να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης.
Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι εφόσον υπάρχει σύγκλιση απόψεων πρέπει να εισηγηθούμε κάτι συγκεκριμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Χαραλάμπους εισηγήθηκε ότι θα ήταν καλό να επικοινωνήσουμε με το Τμήμα Διατήρησης  να μας βοηθήσει ούτως ώστε η υπηρεσία να ετοιμάσει μια εισήγηση η οποία θα απασχολήσει την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τουρισμού και μετέπειτα την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Καλογερόπουλος εισηγήθηκε ότι πέραν των κλιματιστικών επί των όψεων πρέπει να εξεταστεί και το θέμα των υδρορροών, των ετοιμόρροπων μπαλκονιών και να γίνει μια συνολική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων.
Θέμα 2ον:    Eνημέρωση για τις εξελίξεις σε σχέση με την μελέτη/κατασκευή Πολεοδομικών ΄Εργων.  
 
Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι για την οδό Αγίας Φυλάξεως μέχρι το τέλος του Γενάρη θα παραδοθούν οι μελέτες στα Δημόσια ΄Εργα. Τα Δημόσια ΄Εργα θα ετοιμάσουν τα σχέδια για την προκήρυξη της προσφοράς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου.
Η σύνδεση του παραλιακού δρόμου με την λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ αναμένεται περί τον Δεκεμβρίου του 2012. Οι μελέτες έχουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα να τελειώσουν πριν το τέλος του Μάρτη. Παραμένει το θέμα των απαλλοτριώσεων και η απομάκρυνση όλων των υποστατικών. Για το τμήμα της Μαρίνας υπολογίζεται ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει η προκήρυξη και θα διαρκέσει μόνο 12 μήνες. Το ρυθμιστικό σχέδιο έχει τελειώσει υπάρχει ανατροπή εκεί που είναι το Κεραμείο με την μη μετακίνηση της ΚΕΟ δεν θα εφαρμοστεί ο κόμβος αλλά θα τοποθετηθούν φώτα τροχαίας. Υπάρχουν τα διάφορα μικροπροβλήματα όπως το θέμα του Μαυρομιχάλη ο οποίος αξιώνει θέματα αποζημίωσης για την μετακίνηση του. Το κατάστημα με τις τσάντες ανάλαβε ο Δήμος να κατασκευάσει τον τοίχο. Η μετακίνηση διατηρητέου τοίχου θα γίνει από ιδιώτη μελετητή, οι αποζημιώσεις θα γίνουν από το Κτηματολόγιο. Στις 22.2.11 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα προχωρήσει σε ξεχωριστή προσφορά για την τοπιοτέχνιση της πλατείας. Οριστικοποιήθηκε το ρυθμιστικό σχέδια, και επεξεργαζόμαστε την πρόταση. Ο Δήμος aνάλαβε να ετοιμάσει τα ρυθμιστικά στην οδό Ανδρέα Αραούζου (δρόμος βιομηχανικής περιοχής). Είχαν γίνει παραστάσεις  από το Δήμο Λεμεσού και τον Δήμο Πολεμιδιών και έχει κατασκευαστεί  ο οχετός ομβρίων υδάτων για το πρόβλημα που υπήρχε στα οικόπεδα Χαμπουλά στο Ζακάκι. Τον Μάρτιο θα γίνει το ρυθμιστικό σχέδια από τα φώτα της Νissan μέχρι την οδό Δημοτικής Αγοράς.
Ο κ. Καρεκλάς επανέφερε το θέμα στην λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ που ενώ πήραμε απόφαση το θέμα δεν προχώρησε και παραμένει το θέμα των πεζοδρομίων.
Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι ο δρόμος ανήκει στα δημόσια έργα και θα χρειαστούμε γύρω στις €300,000 για να γίνουν θα περιμένουμε και θα πιέζουμε να γίνουν από κυβερνητικό κονδύλι.
Γιάννης Αρμεύτης
Πρόεδρος
 ..χδ
 

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ