ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Aδάμος Κόμπος, Μέλος
 
Απόντες check
Τάσος Τσαππαρέλας, Μέλος
Αριστος Αριστείδου, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Παρακαθήμενοι
 
Κοραλία Μασούρα, Αν.Λειτουργός Τεχν. Υπηρεσίας
 
Θέματα:
 
Θέμα 1ον: Aξιοποίηση Πινακοθήκης –  Δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης  Τέχνης.
Oπρόεδρος της Επιτροπής έκανε μια εισαγωγή στο θέμα αναφέροντας ότι η πόλη μας πρέπει να εμπλουτίσει τις πολιτιστικές της υποδομές ενόψει και της προετοιμασίας για διεκδίκηση της Λεμεσού ως πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 2017
Το τεμάχιο που στεγάζεται η πινακοθήκη έχει όλες  τις προϋποθέσεις, τις  δυνατότητες  και προοπτικές αξιοποίησης του αφού βρίσκεται επί του παραλιακού μετώπου μεταξύ του εναερίου και Δημοσίου Κήπου και έχει τα απαιτούμενα πολεοδομικά αλλά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα το τεμάχιο έχει εμβαδό περίπου 3330 τ.μ. και  εμπίπτει σε 2 πολεοδομικές ζώνες Εβ2 και Κα3 όπου  μπορεί να κτιστούν μέχρι 5500m2. Το υφιστάμενο κτίριο προτάθηκε σε διατηρητέο.
Τέθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διάφορες απόψεις για προβληματισμό:
a)    Xρήσεις
·        Εισήγηση να μην αλλάξει η χρήση ως πινακοθήκη  αλλά να γίνει εμπλουτισμός με νέες χρήσεις που να έχουν σχέση με τον πολιτισμό
·        Να δημιουργηθεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Λεμεσού
·        Να δημιουργηθεί αίθουσα περιοδικών εκθέσεων για φιλοξενία εκθέσεων από άλλα μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές.
·        Να δημιουργηθεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για μικρά συνέδρια, ομιλίες, προβολές κλπ
·        Να δημιουργηθούν νέες χρήσεις που να φέρνουν έσοδα όπως βιβλιοπωλείο ή ειδικού καταστήματος για αναμνηστικά δώρα, καφετέρια –εστιατόριο για ελαφριά γεύματα κλπ. 
β) Να βρεθούν οι όροι του κληροδοτήματος.
΄Εγινε συζήτηση και τέθηκαν διάφορες απόψεις:
·        Να τροχοδρομηθεί ο σχεδιασμός
·        Πρέπει να δοθεί σημασία στην δημιουργία σύγχρονου μουσείου και  γενικά ο χώρος πρέπει να αναβάθμιστεί.
·        Υπάρχει η συλλογή των τηλεπικοινωνιών που μπορεί να δωρηθεί ή άλλες συλλογές που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το μουσείο.
·        Διαπιστώνεται αναγκαία η δημιουργία νέων εκθεσιακών χώρων.
·        Να μελετηθεί το θέμα των χορηγών
·        Να ληφθούν υπόψιν οι εισηγήσεις της οικονομικής μελέτης που αφορά την πινακοθήκη
·        Το θέμα να επανέλθει στην επόμενη συνεδρία.
·
2)                            Θαλάσσιο πάρκο,  τεχνητός ύφαλος
 
     Σε επόμενη συνεδρία να καλεστούν οι ακόλουθοι:
·        ΕΒΕΛ, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης.
·        Τμήμα Αλιείας, Υπουργείο Γεωργίας.
·        ΚΟΤ
·        Αρχή Λιμένων,
·        Άτομα η σύνδεσμοι που ασχολούνται με καταδύσεις.
3)                            Διάφορα.
α)           Να γίνει ειδική έκδοση με τις  ομιλίες της  παρουσίασης Λεμεσός. 
β)        Ορισμός συνεδρίας για παρουσίαση Δημόσιου Κήπου και διάφοροι φορείς από τους μελετητές.
γ)            Να καλεστούν εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ στην Επιτροπή για να γίνει ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της Β’ φάσης.
δ)           Να οργανωθεί Εκστρατεία για όψεις και να γίνει επιλογή  κτιρίων.  Να επεξηγηθούν στην Επιτροπή οι πρόνοιες της νομοθεσία για τα κλιματιστικά τις ταμπέλες κτλ. Τι νομοθεσία υπάρχει.
ε)         Να γίνει σήμανση  τοπωνυμιών/σημείων αναφοράς. Επεξηγήθηκε.
   ζ)          Να εξευρεθεί δημοτικός χώρος για πρόβες χορωδιών
η)     ΄Εγινε αναφορά ότι δεν ικανοποιούν τα έργα που έγιναν στα πεζοδρόμια . Το θέμα θα επανέλθει αφού ολοκληρωθούν τα έργα στην πλατεία Σαριπόλου.
Γιάννης  Αρμεύτης
Πρόεδρος
 ΚΜ/χδ

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ