ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Τάσος Τσαππαρέλας, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Aδάμος Κόμπος, Μέλος
Απόντες
΄Αριστος Αριστείδου, Μέλος
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Παρακαθήμενοι
 
Κοραλία Μασούρα, Αν.Λειτουργός Τεχν. Υπηρεσίας
Μιχάλης Παναγή, Ανώτερος Τεχνικός
Χαρούλα Δημητριάδου, Β.Γραμματειακός Λειτουργός
Θέματα:
 
1oν:   Παρουσίαση σχεδίων Παττιχείου Θεάτρου Β΄ Φάση.
Η κα Μασούρα ανέφερε ότι κατά το στατικό έλεγχο του κτιρίου παρουσιάστηκαν επίσης στατικά προβλήματα  στις κολώνες και στους τοίχους. Τα σχέδια έχουν σταλεί   στον Ενδιάμεσο Φορέα για έκδοση του πιστοποιητικού   “QualityControl”  και μετά θα σταλούν  στο Γενικό Λογιστήριο. Yπολογίζεται περί τα τέλη Νοεμβρίου  να γίνει  η προκήρυξη προσφοράς.
Η πρώτη φάση θα τελειώσει τον Δεκέμβρη και υπολογίζεται τέλος Μαρτίου να αρχίσει η Β΄ φάση.
΄Εγινε επεξήγηση του σχεδιασμού του κτιρίου και οι χώροι που θα υπάρχουν.
Επίσης ανέφερε ότι όσον αφορά την ρύθμιση απορρόφησης ήχων/ρύθμισης μεγαφωνικής ο κ. Πάνος Οικονόμου μας ανάλυσε και εξήγησε τα σχέδια στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες θα καλεστεί στην Επιτροπή για να εξηγήσει τις οποιεσδήποτε απορίες έχουν τα μέλη της Επιτροπής.
 ‘Οσον αφορά τον υποσταθμό της ΑΗΚ αυτός θα καλύπτει μόνο τις ανάγκες του Παττιχείου.
Θέμα 2ονΔημιουργία Θαλάσσιου Πάρκου/Τεχνικός ύφαλος.
Η Επιτροπή εισηγείται όπως καλεστούν ειδήμονες επί του θέματος για να επεξηγήσουν στην Επιτροπή και κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο πως μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το θαλάσσιο πάρκο. Θα πρέπει να εμπλακούν και κυβερνητικοί φορείς πάντοτε σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού.
Θέμα 3ον:    Eνημέρωση για τα ευρήματα στην περιοχή Κάστρου.
Η κα Μασούρα ανέφερε για τα ευρήματα στην περιοχή του Κάστρου και ότι υπάρχει στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και οι οποίοι χρονολογούν  τα ευρήματα. ΄Οτιδήποτε θα καλυφθεί θα γίνει σηματοδότηση ώστε να υποδεικνύει τα ευρήματα. ΄Ολες οι εκσκαφές γίνονται στο χέρι, γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης οχετού όμβριων και όλες οι Αρχές Κοινής Ωφελείας.
Θέμα 4ον:    Διάφορα.
Ο κ. Καρεκλάς κατάγγειλε τις παράνομες επεμβάσεις που γίνονται στο Καρνάγιο.
Γιάννη Αρμεύτης
Πρόεδρος
 ΚΜ/χδ

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ