ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Τάσος Τσαππαρέλας, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Aδάμος Κόμπος, Μέλος
Απόντες
΄Αριστος Αριστείδου, Μέλος
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μέλος
Παρακαθήμενοι
 
Κοραλία Μασούρα, Αν.Λειτουργός Τεχν. Υπηρεσίας
Χαρούλα Δημητριάδου, Β.Γραμματειακός Λειτουργός
Θέματα:
 
1ον: Eνημέρωση για τα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 
·              Ανάπλαση Κέντρου Πόλης.
 
Η κα Μασούρα ανέφερε ότι έχουν υπογραφεί δύο συμβόλαια η μια με τις Εταιρείες  Ιακώβου Λτδ  και Μιλτιάδη Νεοφύτου Λτδ και  οι εργασίες θα διαρκέσουν 36 μήνες. Ο εργολάβος καταθέτει λεπτομερές σχέδιο για τις εργασίες που θα εκτελεί και ενημερώνονται οι περίοικοι ανά περιοχή. Σε κάθε κομμάτι που γίνεται τοποθετούνται οι Αρχές Κοινής Ωφελείας και οι αγωγοί όμβριων υδάτων. Η οδός Ανεξαρτησίας υπολογίζεται περί τα τέλους Οκτωβρίου να τοποθετηθεί και το crusher  run.   ΄Οσον αφορά την πλατεία Σαριπόλου έχουν τοποθετηθεί τα καλώδια της ΑΗΚ και του ΣΥΛ, θα γίνει το crusher  runκαι οι εργασίες είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες είναι μεγάλο και δύσκολο έργο γιατί πρέπει να τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις των Αρχών Κοινής Ωφελείας.
Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι όντως το έργο είναι πολύ δύσκολο όμως πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και ασκήσουμε περισσότερη πίεση και εποπτεία στην οδό Ανεξαρτησίας γιατί αφορά μεγάλη βιοποριστική ομάδα δημοτών μας οι οποίοι κινδυνεύουν να πληγούν με σοβαρά οικονομικά  προβλήματα. Πρέπει να ασκείται πίεση να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα στις κύριες οδικές αρτηρίες (οδού Ανεξαρτησίας και οδού Αθηνών) όχι όμως εις βάρος της ποιότητας της εργασίας.
΄Οσον αφορά την οδό Ανεξαρτησίας για να γίνει πόλος έλξης αγοραστών  πρέπει να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές όπως π.χ. διαπλάτυνση πεζοδρομίων, κάποιες μονοδρομήσεις, λιγότερο άσφαλτος κλπ.
* Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο
 
Η κα Μασούρα ανέφερε ότι γύρω στις 10 Νοεμβρίου θα είναι έτοιμα τα έγγραφα για να σταλούν για εξασφάλιση των σχετικών πιστοποιητικών πριν την προκήρυξη των προσφορών. Τέλος Ιουνίου του 2012 υπολογίζεται να  τελειώσουν οι εργασίες. Στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση των σχεδίων του Παττίχειο.
΄Εχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα γιατί   αρχικά θα ανακαινιζόταν μόνο η σκηνή και στο τέλος θα ανακαινιστεί  ολόκληρο το κτήριο. Το γεγονός ότι το ποσό της ανακαίνισης δηλ. 5.5 εκατομμύρια έχει καλυφθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία θεωρείται επιτυχία.
 Η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά αναγνωρίζει ότι αυτές οι εργασίες σίγουρα έχουν τις δυσκολίες και χρειάζονται το χρόνο τους.  
2ον:    Bράβευση Αναπτύξεων στην πόλη – όροι εντολής.
Παρουσιάστηκε η πρόταση των όρων εντολής ως επισυνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών.
Η Επιτροπή έθεσε τους προβληματισμούς της για την σύσταση της Επιτροπής Βράβευσης και ειδικά αν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμμετέχουν στην κριτική Επιτροπή και αν η κριτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από επταμελή ή πενταμελή άτομα.
Η σύσταση της Κριτικής Επιτροπής και τα βραβεία θα αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέμα 3ον:    Προϋπολογισμοί 2010.
΄Εχουν δοθεί αντίγραφα του τακτικού προϋπολογισμού 2010 σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και αναφέρεται η αναγκαιότητα για μείωση του προϋπολογισμού  λόγω της οικονομικής κρίσης.
Θέμα 4ον:    Διάφορα
 
Ο κ. Δημητρίου εξέφρασε ακόμη μια φορά τις ανησυχίες των καταστηματαρχών για τα έργα της οδού Ανεξαρτησίας οι οποίοι πολλού από αυτούς είναι στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με δύο πιάτσες ταξί έξω από τα ακίνητα της μητρόπολης (BrendCross), και εισηγείται όπως καταργηθεί η μία εκ των δύο.
Η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της για πολλά σημεία της πόλης τα οποία χρήζουν καθημερινής αστυνομικής εποπτείας.
 
Η Επιτροπή εισηγείται να σταλεί επιστολή προς την ΕΜΕΛ  για την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας με τα λεωφορεία που ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να ζητηθεί η αναβάθμιση του χώρους και κατασκευή  αποχωρητηρίων.
Γιάννης Αρμεύτης
Πρόεδρος
 ΚΜ/χδ

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ