ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ,
μέλους Κ.Ε. ΔΗΚΟ,
Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού,
Πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουρισμού στον Δήμο Λεμεσού.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη να κατανοήσουμε περισσότερο το αδιέξοδο των πολιτικών που μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Ολοένα και περισσότεροι πολίτες κατανοούν ότι απαιτείται αλλαγή στο αναπτυξιακό δρόμο που ακολουθούμε μέχρι σήμερα. ‘Ολοι βλέπουμε με περισσότερη ένταση τις αρνητικές επιπτώσεις από την καταστροφή του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Εκτιμώ ότι είναι αναγκαιότητα να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στις αρχές της «αειφορίας» ( διεθνής όρος «sustainable development”). Το μοντέλο αυτό χρειάζεται να αποδίδει τη μέγιστη ανάπτυξη σεβόμενο ταυτόχρονα τους περιορισμούς που τίθενται από το φυσικό μας περιβάλλον .

Η «πράσινη ανάπτυξη» είναι ο κύριος άξονας και η βάση ενός πρωτοποριακού και εναλλακτικού αναπτυξιακού σχεδίου μιας χώρας στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Με σύμμαχο την ιδιωτική πρωτοβουλία και με ατμομηχανή την καινοτομία, το κράτος μπορεί να βρεί τους τρόπους να εφαρμόσει πολιτικές και να στηρίξει φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις όπως:

– Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Να μην αρκεστεί το κράτος στις μεγάλες επενδύσεις όπως τα αιολικά πάρκα, αλλά να γίνει πιο γενναιόδωρο σε μικρές επένδύσεις που είναι προσιτές σε κάθε πολίτη όπως τα ηλιοθερμικά συστήματα, τα φωτοβολταϊκά, η γεωθερμία.

– Το κράτος ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής μπορεί να προσαρμόσει τις πολιτικές του στις δημόσιες προμήθειες, ώστε να γίνουν μοχλός ανάπτυξης μέσω της ζήτησης όπως χρήση ανακυκλωμένων αναλωσίμων όπως χαρτί, μελάνι κλπ.

– Βελτίωση υποδομών κτιρίων. Χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια και εφαρμογή προϊόντων οικολογικής δόμησης όπως: θερμομόνωση, υαλοστάσια low-e, προϊόντα με οικολογική σήμανση κλπ.

– Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων. Ολοκλήρωση αποχετευτικών συστημάτων και μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε κάθε κοινότητα, τροχιοδρόμηση και ολοκλήρωση των ΧΥΤΥ σε κάθε επαρχία, προώθηση της ανακύκλωσης και άλλων μεθόδων μείωσης της τοξικότητας και του όγκου των αποβλήτων.

– Διαχείριση νερού. Δημιουργία Φορέα Υδάτων, κατασκευή αντιπλυμμηρικών έργων και φρεατίων συλλογής ομβρίων, προώθηση τεχνολογιών για διαρκή εξοικονόμηση νερού.

– Μεταφορές. Δημιουργία αξιόπιστων μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλη την Κύπρο, κίνητρα για αγορά υβριδικών οχημάτων και οχημάτων χαμηλών σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

– Τουρισμός. Προώθηση του αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, παροχή κινήτρων για δημιουργία «θεραπευτικών ευζωικών μονάδων» που θα παρέχει τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο.

Κάθε κράτος οφείλει να αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για να προωθεί πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Το παράδειγμα μιας βόρειας χώρας όπως είναι η Δανία πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις και έτσι πάρουμε την απόφαση για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Η Κύπρος, αν και διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα (ήλιος, αέρας) εντούτοις είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο έχει ως χρήσιμο υλικό τα μέτρα που έχει εισηγηθεί η ΕΕ για να στηρίξουμε την πράσινη ανάπτυξη. Χρειάζονται σχέδια, επενδύσεις, συστηματική επίβλεψή τους και έλεγχος για να προχωρήσουμε. Η πολιτική συγκυρία μας βοηθά. Διαθέτουμε τα μέσα για να προχωρήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ