Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Του Γιάννη Αρμεύτη, μέλους ΚΕ ΔΗΚΟ,
Δημοτικού Συμβούλου Λεμεσού

H κυβέρνηση με εισηγήσεις του Υπουργού Εσωτερικών Ν. Συλικιώτη εξετάζει προτάσεις για αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ). Στο ΔΗΚΟ θεωρούμε ότι η διοικητική αποκέντρωση μπορεί να συμβάλει στο να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κράτος και να οργανώσουμε καλύτερα την κοινωνία μας. Δυστυχώς από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 που έγινε το άλμα προς τους αιρετούς θεσμούς ΤΑ, δηλαδή από την εποχή της διακυβέρνησης Σ. Κυπριανού, δεν έγιναν οι θεσμικές αλλαγές που θα προσέδιδαν στους δήμους και τις κοινότητες, ένα σταδιακά αυξημένο ρόλο, με αρμοδιότητες, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για την ουσιαστική αποκέντρωση.

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και με την πάροδο του χρόνου τα προβλήματα έγιναν πιο σύνθετα. Επιπρόσθετα, η απουσία δευτεροβάθμιων οργάνων ΤΑ αποστέρησε τη δυνατότητα για μια οριζόντια αυτοδιοικητική συνεργασία σε επίπεδο περιφέρειας. Έτσι έχουν δημιουργηθεί και συντηρηθεί δομές που δεν επιτρέπουν εύκολα την συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών (πολεοδομικές αρμοδιότητες, αποκομιδή σκυβάλων, υπηρεσίες υγιεινής – πρασίνου-καθαριότητας, δημοτική αστυνομία κτλ)

Σήμερα η ΤΑ στην Κύπρο υστερεί από τις αντίστοιχες εμπειρίες διοικητικής οργάνωσης των υπολοίπων χωρών της ΕΕ. Είναι εξαρτημένη οικονομικά από τό κράτος, ενώ πλήθος δημοτικών υπαλλήλων με αδύναμες διοικητικές δομές και περιορισμένες δυνατότητες αγωνίζονται καθημερινά με ξεπερασμένα εργαλεία να αντιμετωπίσουν σύγχρονα προβλήματα.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην αναγέννηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη τα μικρά μεγέθη της Κύπρου από τη μια και την ανάγκη αποκέντρωσης και δημοκρατικής νομιμοποίησης από την άλλη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι Δήμοι να αποκτήσουν νέα διοικητική δομή με την υπαγωγή σε αυτούς, των επαρχιακών διοικήσεων που τώρα ανήκουν στο κράτος.

Πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί χώρος στην ΤΑ για να λάβουν μέρος περισσότεροι άνθρωποι στις τοπικέςυποθέσεις, άνθρωποι με αυτονομία και κοινωνικό κύρος. Η εμπειρία μου στο Δήμο Λεμεσού, μου λέει ότι τα πρόσωπα διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο για την επιτυχία μιας διοικητικής αποκέντρωσης. Οι αρχές ΤΑ χρειάζεται να θέσουν νέες προδιαγραφές για αναβάθμιση των δομών και υπηρεσιών τους, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση και την ποιότητα των υπηρεσιών. Το κράτος θα πρέπει ταυτόχρονα να εκχωρήσει προσωπικό, υπηρεσίες και πόρους στις αρχές της ΤΑ, για να αντιμετωπιστούν τα νέα ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία όπως η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη και η ορθή πολεοδομική οργάνωση.

Στο ΔΗΚΟ συνεχίζουμε το διαλογο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ημερίδες και σεμινάρια, αναμένοντας ότι σύντομα θα έχουμε και από την πλευρά της κυβέρνησης μια ολοκληρωμένη πρόταση για να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος. Είμαστε έτοιμοι για ένα πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη νέα εποχή.

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ