ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Αρμεύτη, μέλους Κ.Ε. του ΔΗΚΟ, δημοτικού συμβούλου Λεμεσού

Η Κύπρος λαμβάνει μέρος σε Ευρωεκλογές για δεύτερη φορά, πρώτα το 2004 και τώρα στις 6 Ιουνίου 2009. Αυτή η συμμετοχή ενισχύει σταδιακά την εικόνα της ΕΕ στους κύπριους πολίτες και δίνει σε εμάς την ευκαιρία να επιλέξουμε την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσει η ΕΕ.

Αυτό που κατά τη γνώμη μου δίνει την πιο μεγάλη σημασία στις ευρωεκλογές είναι η πανευρωπαϊκή τους διάσταση. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, μια πολυεθνική κοινότητα όπως η ΕΕ, αποκτά ένα πολιτικό σώμα όπως το Κοινοβούλιο που εκλέγεται απ’ ευθείας από τους πολίτες του, κάθε πενταετία, με κοινές διαδικασίες και το ίδιο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει την πιο ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση ως ο πιο γνήσιος εκφραστής των απόψεων της πλειοψηφίας ή και των γενικότερων τάσεων που επικρατούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται. Σιγά σιγά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται να αποκτήσει πιο πολλές αρμοδιότητες ώστε να αποτελέσει το βασικό νομοθετικό σώμα στην ΕΕ, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα-μέλος με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πολλοί αναγνωρίζουν σε αυτό το σημείο το βασικό έλλειμμα δημοκρατίας που παρουσιάζει η ΕΕ γι’ αυτό και η προώθηση της Συνθήκης της Λισσαβόνας αποτελεί το απαραίτητο βήμα. Τόσο για την πραγματική ενίσχυση του των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου όσο και την πληρέστερη λειτουργία της ΕΕ των 27 κρατών-μελών. Το ΔΗΚΟ υποστηρίζει τη νέα Συνθήκη και προσβλέπει σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή.

Η Κύπρος με την έως τώρα συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έξι ευρωβουλευτές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι με τους εκπροσώπους της, παρά τον μικρό αριθμό τους σε ένα πολυάριθμο σώμα, συμμετέχει στην ψήφιση κανονισμών. Είναι παρούσα στο γενικότερο διάλογο και με αυτό τον τρόπο προώθησε θέσεις της στις αρμόδιες Επιτροπές. Πιστεύω ότι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί θα αξιοποιηθεί από τους επόμενους έξι ευρωβουλευτές και εκεί που υπάρχουν αντικειμενικές αδυναμίες, να καλυφθούν με την ποιοτική συμμετοχή στις μεγάλες ευρωπαϊκές ιδεολογικές ομάδες.

Είναι ένα βασικό μας καθήκον η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και προσωπικά βρίσκω ελκυστικό το σύνθημα που έχει καθιερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις χώρες-μέλη «έχεις το λόγο, ψήφισε». Η θέση αυτή δεν είναι απλώς μια προσπάθεια να μην σημειωθεί μεγάλη αποχή αλλά κυρίως είναι ένα κάλεσμα για να μάθουμε περισσότερα. Να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τα τεκταινόμενα στη δική μας μεγάλη οικογένεια και έτσι να γίνουμε δραστήριοι, ευρωπαίοι, πολίτες με άποψη και λόγο.
Η Κύπρος έχει μάθει πολλά την τελευταία πενταετία αλλά παραμένει ανοικτό το στοίχημα να δουλέψουμε καλύτερα και ακόμα πιο συστηματικά για να αξιοποιήσουμε την ιδιότητα του μέλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός, ίσως και ο διορισμός ενός προεδρικού επιτρόπου που θα εποπτεύει τους ρυθμούς υλοποίησης του ευρωπαϊκού νομοθετικού έργου τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ