Εναέριος: Μια σύγχρονη δημόσια πλατεία για τη Λεμεσό

Του Γιάννη Αρμεύτη
Δημοτικού Σύμβουλου ΔΗΚΟ στο Δήμο Λεμεσού
Πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουρισμού

Η περιοχή του Εναερίου αποτελεί μια από τις πιο προνομιακές της Λεμεσού και το τεμάχιο γης που ανήκει στο Δήμο, χρειάζεται να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Κατά την άποψή μου, η αξιοποίηση θα πρέπει να γίνει με βάση δύο κατευθυντήριες αρχές που να εξυπηρετούν την κατεξοχήν αποστολή της δημοτικής αρχής να λειτουργεί αποτελεσματικά για τον πολίτη. Δηλαδή, αφενός η ακίνητη ιδιοκτησία του Δήμου να μην αποξενώνεται και αφετέρου να αποδίδει αντίστοιχα με την αξία της εισοδήματα.

Το τεμάχιο του Εναερίου δίνει την δυνατότητα για τον καταλληλότερο συνδυασμό των δύο αυτών αρχών. Ένα ξεχωριστό τεμάχιο γης σε τόσο προνομιακή θέση στο παραλιακό μέτωπο, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε με σύγχρονους όρους με ποιο τρόπο το αξιοποιούμε. Εισηγούμε να εξεταστούν νέες χρήσεις του τεμαχίου οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη πρόνοιες για σύγχρονους χώρους στάθμευσης, παράλλημα με ανοιχτούς, καλαίσθητους πλατειακούς χώρους. Με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετηθούν οι υφιστάμενες ανάγκες στάθμευσης, αλλά οι κάτοικοι και οι χρήστες της περιοχής θα μπορούν να απολαύσουν και τις νέες χρήσεις που τώρα δεν προσφέρονται. Η πόλη της Λεμεσού θα βελτιώσει περαιτέρω το αναβαθμισμένο τα τελευταία χρόνια παραλιακό μέτωπο.

Αναφορικά με τις νέες χρήσεις εισηγούμαι να λάβουμε υπόψη μας τα ακόλουθα στοιχεία:
Ο χώρος σήμερα χρησιμοποιείται 350 μέρες ως χώρος στάθμευσης για περίπου 200 αυτοκίνητα και 15 μέρες ως χώρος δράσης διαφόρων δραστηριοτήτων όπως συναυλίες, εκθέσεις, κλπ σε μια ανοργάνωτη και χωρίς δομή πλατεία.
Το τεμάχιο καταλαμβάνει περίπου 8000 m².Εντάσσεται στην πολεοδομική ζώνη Εβ2 με συντελεστή δόμησης 180%. To ωφέλιμο εμβαδό του τεμαχίου προς ανάπτυξη αφαιρουμένων των χώρων πράσινου, ρυμοτομία και οδικού δικτύου μειώνεται περίπου στα 6500m².Το ωφέλιμο εμβαδό που προκύπτει με τον συντελεστή δόμησης ανέρχεται περίπου στα 12000m².
Εάν υιοθετηθούν μέτρα που δίδουν την δυνατότητα για αύξηση του συντελεστή δόμησης όπως η δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης και εξαγορά συντελεστή δόμησης μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι 22000 m².

Επιπρόσθετα υποστηρίζω ότι η κτιριακή ανάπτυξη να περιορισθεί σε μικρή κάλυψη ώστε να έχουμε κάθετη ανάπτυξη με ψηλότερο κτίριο με αντιστάθμισμα 5500m² οργανωμένη δημόσια πλατεία μπροστά από την θάλασσα, κατάλληλα διαμορφωμένη για να φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες. Έτσι θα αποκτήσει η Λεμεσός ένα ακόμα σημείο αναφοράς για την πόλη. Με αυτή την προσέγγιση, θα προκύψει 1200m² δημόσιος χώρος πρασίνου και πέραν των 500 υπόγειων δημόσιων χώρων στάθμευσης που θα εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες της περιοχής.

Όσον αφορά τα περαιτέρω βήματα, υποστηρίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, ώστε να υπολογιστούν το κόστος και η βιωσιμότητα της ανάπτυξης με τον πλέον τεκμηριωμένο τρόπο. Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να επιτευχθεί με σύγχρονα μοντέλα χρηματοδότησης συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως με την μέθοδο του BOT ή PPP, ώστε η ανάπτυξη να είναι οικονομικά εφικτή και να πληροί τους κανόνες του επιχειρείν.

Έτσι αντλούμαι ιδιωτικά κεφάλαια από την αγορά, διευκολύνουμε την ανάπτυξη και ενισχύουμε τα οικονομικά του Δήμου, χωρίς η δημοτική αρχή να υποβληθεί σε αχρείαστο ρίσκο και να ασχοληθεί με τομείς που δεν τους γνωρίζει και δεν είναι εξάλλου στην αποστολή της. Θα μπορέσει ο Δήμος να αποκτήσει οικονομικούς πόρους που θα του δώσουν ευχέρεια να εφαρμόζει πολιτικές για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας όπως η ανάπτυξη πράσινου, η βελτίωση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας, η δημιουργία άλλων υποδομών και η εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων κ.ο.κ.

Η επιτυχία του εγχειρήματος στον Εναέριο είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση, ένα στοίχημα για το Δημοτικό Συμβούλιο, να συνεχίσει την προσπάθεια να καταστεί η Λεμεσός μια σύγχρονη παραθαλάσσια πόλη, ελκυστική και φιλόξενη για ντόπιους και ξένους. Ο Δήμος μας μπορεί να καινοτομήσει και να πρωτοπορήσει, δείχνοντας το δρόμο της ανάπτυξης.

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ