Η τοπική αρχή στην υπηρεσία της ανάπτυξης: Πολιτικές της ΕΕ

Νέο δίκτυο τοπικών γνώσεων στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση σε τοπικό επίπεδο στην προσπάθειά της να τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη με ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα συνδέσει τις τοπικές οικονομίες. Η ενέργεια «διασύνδεση τοπικών φορέων» (LinkingLocalActors) θα δικτυώσει ιδιώτες και οργανισμούς που προσφέρουν θέσεις απασχόλησης και δημιουργούν ευημερία σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν τις επιτυχημένες ιδέες τους μέσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εφαρμογή της σωστής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στην ευδοκίμηση των τοπικών οικονομιών. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις δεξιότητες και τον δυναμισμό των ανθρώπων του κάθε τόπου (των τοπικών αρχών, των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας των πολιτών), αλλά και από την τεχνογνωσία, τις πληροφορίες και τις ιδέες που έρχονται απ’ έξω. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα δαπανήσει περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ (40,9 δισ. λίρες Κύπρου) από το 2007 έως το 2013. Ένα μέρος από αυτό το ποσό θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης.
Η «διασύνδεση τοπικών φορέων» είναι μια ενέργεια που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης. Με την ανταλλαγή επιτυχημένων ιδεών επιδιώκει να τους βοηθήσει να βρουν τις κατάλληλες απαντήσεις στα τοπικά προβλήματα. Το νέο εργαλείο, το οποίο βασίζεται στο Διαδίκτυο και άρχισε να λειτουργεί σήμερα, δίνει στους τοπικούς φορείς τη δυνατότητα:
–       να είναι πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης
–      να αναζητούν εταίρους για την ανάληψη έργων
–       να συμβουλεύονται καλές πρακτικές για την τοπική ανάπτυξη
–       να ανταλλάσσουν εμπειρίες σε φόρουμ συζητήσεων
Ο δικτυακός τόπος καλύπτει πρωτοβουλίες από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και λειτουργεί σε 20 γλώσσες στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ